Fogászati ügyelet

Fogászati ügyelet


Tájékoztató Székesfehérvár MJV Önkormányzata által fenntartott fogászati ügyelet működéséről

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 17. § (3) bekezdése alapján:

    A fogászati ügyelet körébe az alábbi feladatok tartoznak:

  • fogeltávolítás,
  • vérzéscsillapítás,
  • idegentest-eltávolítás,
  • törött fog lecsiszolása,
  • gyökércsatorna megnyitása,
  • az előzőekhez szükséges érzéstelenítés.

A Humán Szolgáltató Intézet 07010483-20. számú Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részéről kiadott működési engedélye alapján ellátási körzetünk Székesfehérvár, Sárkeresztes, Moha, Csór, Zámoly és Pátka lakosságára terjed ki.

Rendelési idő: Szombat, Vasárnap és munkaszüneti napokon: 08.00-14.00 óráig

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 255/2016. (IV.29.) számú határozata 4.1. pontja valamint a Melléklet 9. pontja alapján fogászati ügyeleti ellátás területen kívüli beteg részére 5.000,- forint térítési díj megfizetése mellett lehetséges.